Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego skierował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła list dotyczący proponowanych przez krajowego konsultanta ds. okulistyki prof. Marka Rękasa kryteriów kwalifikacyjnych określonej ostrości wzroku do operacji zaćmy.

PTO prosi o nie implementowanie przedstawionego Stanowiska Konsultanta Krajowego do systemu polskiej opieki zdrowotnej.

Zarząd PTO stoi na stanowisku, że ostrość wzroku pacjenta nie powinna być kryterium kwalifikacyjnym do operacji zaćmy i jednocześnie wnioskuje, w celu uszczelnienia systemu kolejkowego o stworzenie procedury, w której przed wpisaniem do kolejki była by konieczna konsultacja okulistyczna w ośrodku operującym.

Pełna treść listu znajduje się na stronie internetowej PTO [plik PDF].