Dzieci z obturacyjnym bezdechem sennym są prawie trzy razy bardziej narażone na rozwój nadciśnienia tętniczego, gdy stają się nastolatkami niż dzieci, które nigdy nie doświadczyły bezdechu sennego. Jednak dzieci, u których bezdech senny ulega poprawie wraz z dorastaniem, nie wykazują zwiększonego ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego, które jest głównym czynnikiem ryzyka chorób serca.

Naukowcy twierdzą, że długoterminowe badanie, jedno z największych tego typu w populacji pediatrycznej, podkreśla powagę bezdechu sennego u dzieci i znaczenie wczesnego leczenia tego zaburzenia. Ich odkrycia ukazały się w czasopiśmie JAMA Cardiology .

Obturacyjny bezdech senny, powszechne zaburzenie snu, które dotyka miliony ludzi na całym świecie, powoduje, że ludzie na krótko i wielokrotnie przestają oddychać podczas snu. Chociaż występuje głównie u dorosłych, szacuje się, że może na nią cierpieć również około 10% dzieci w wieku szkolnym. Chociaż prawie połowa z nich wyrasta z zaburzenia przed osiągnięciem wieku dojrzewania, druga połowa pozostaje z przewlekłym i uporczywym problemem. Naukowcy sugerują, że lekarze nie mogą dokładnie przewidzieć, kto wyrośnie z bezdechu sennego, a wczesne leczenie może być korzystne dla długoterminowego zdrowia układu krążenia u dzieci.

“Podczas gdy wcześniejsze badania powiązały bezdech senny z wysokim ciśnieniem krwi i zwiększonym ryzykiem chorób serca u dorosłych, niewiele osób zbadało długoterminowy wpływ choroby na zdrowie dzieci w okresie dojrzewania”- powiedział główny autor badania Julio Fernandez-Mendoza, profesor nadzwyczajny w Sleep Research and Treatment Center at Penn State College of Medicine in Hershey w Pensylwanii.

„Nasze badanie wykazało, że bezdech senny u dzieci może działać jako pewnego rodzaju wstęp do nadciśnienia w przyszłości” – powiedział Fernandez-Mendoza. „Ponieważ większość przypadków bezdechu sennego pozostaje niezdiagnozowana zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, problem wymaga większej uwagi. Bezdech senny i jego czynniki ryzyka powinny być badane, monitorowane i ukierunkowane we wczesnym okresie życia, aby zapobiec przyszłym chorobom sercowo-naczyniowym”.

Dr Marishka Brown, dyrektor Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu NHLBI, zauważyła, że większość wyników dotyczących bezdechu sennego u pacjentów pediatrycznych skupia się na skutkach behawioralnych zaburzenia, takich jak senność, nadpobudliwość i funkcje poznawcze.

„Istnieją ograniczone dane na temat krótko- lub długoterminowego wpływu na ryzyko sercowo-naczyniowe wśród osób z tym zaburzeniem” – powiedziała. „Nowe odkrycia uzupełniają tę lukę i zwiększają świadomość zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci jako problemu zdrowia publicznego”.

Naukowcy przebadali 421 dzieci w wieku od 5 do 12 lat i monitorowali je przez noc w specjalnie stworzonym do tego laboratorium. Odkryli, że około 12% z nich miało obturacyjny bezdech senny. Naukowcy zmierzyli również ciśnienie krwi w tej grupie. Po ośmiu latach naukowcy ponownie przebadali te dzieci pod kątem bezdechu sennego i wysokiego ciśnienia krwi. W tym momencie uczestnicy mieli średnio 16 lat.

Naukowcy odkryli, że dzieci, u których bezdech senny trwał w okresie dojrzewania, były prawie trzy razy bardziej narażone na rozwój nadciśnienia tętniczego w porównaniu z tymi, które nigdy nie miały bezdechu sennego. Osoby, u których bezdech senny rozpoczął się w wieku nastoletnim i spełniał kryteria diagnostyczne dla dorosłych, były prawie dwukrotnie bardziej narażone na rozwój nadciśnienia tętniczego niż osoby bez wspomnianego zaburzenia. Ponadto te nastolatki były również bardziej narażone na specyficzną formę nadciśnienia tętniczego zwaną nadciśnieniem ortostatycznym, które występuje podczas szybkiego wstawania z pozycji leżącej i jest uważane za silny czynnik ryzyka chorób serca w wieku dorosłym.
Dokładne mechanizmy biologiczne leżące u podstaw związku między bezdechem sennym w dzieciństwie, a podwyższonym ciśnieniem krwi w okresie dojrzewania są niejasne. Jak twierdzą naukowcy otyłość jest czynnikiem napędzającym bezdech senny nawet u młodych. Coraz więcej dowodów sugeruje również, że zwiększony stan zapalny, stres oksydacyjny i zaburzenia czynności serca spowodowane zmianami w współczulnym układzie nerwowym mogą mieć znaczenie, biorąc pod uwagę niezależny wpływ bezdechu sennego na wysokie ciśnienie krwi i nadciśnienie ortostatyczne.

Podobnie jak bezdech senny u dorosłych, bezdech senny u dzieci można leczyć. W niektórych, szczególnych przypadkach pomocne może być chirurgiczne usunięcie migdałków. Inne przypadki mogą wymagać użycia specjalistycznych urządzeń, które dostarczają powietrza przez maskę, aby utrzymać drożność dróg oddechowych podczas snu. W przypadku dzieci z otyłością pomocne może być również przyjęcie zdrowego planu odżywiania i ćwiczeń, który prowadzi do utraty wagi.

Źródło: eurekalert.org