Wzrasta liczba dzieci i młodzieży ze zwiększonymi ponad normę wartościami ciśnienia tętniczego oraz z podwyższonymi stężeniami lipidów we krwi. Obie te patologie są skorelowane z nadmierną masą ciała i najczęściej są skutkiem nieprawidłowej diety i zbyt małej aktywności fizycznej.

Zgodnie z aktualnymi szacunkami, nadciśnienie tętnicze ma 1-5 proc. populacji pediatrycznej. Według obecnie obowiązujących wytycznych – światowych i polskich – pomiar ciśnienia tętniczego powinien być integralną częścią badania przedmiotowego dziecka podczas każdej tzw. „bilansowej” wizyty lekarskiej.

Podobnie jak w przypadku nadciśnienia, główną przyczyną rosnącej zachorowalności dzieci i młodzieży na dyslipidemię jest nadmierna masa ciała. W USA badanie przesiewowe poziomu cholesterolu całkowitego wykonuje się u każdego dziecka pomiędzy 9. a 11. rokiem życia, a następnie pomiędzy 17. a 21. rokiem życia.

W przypadku rozpoznania u dziecka stanu przednadciśnieniowego lub nadciśnienia w pierwszej kolejności zaleca się postępowanie niefarmakologiczne czyli zmianę diety na bogatą w warzywa, owoce i ryby oraz regularny wysiłek fizyczny.

Więcej: Marta Koton-Czarnecka. [Opublikowano dnia: 2015-03-12]. Nadciśnienie i dyslipidemia u dzieci – problem coraz większy. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/publikacje/34846 [Pobrano dnia: 2015-03-18].