W Częstochowie szczepienia dzieci mają być warunkiem przyjęcia do miejskiego żłobka i zapewnić większą liczbę punktów przy rekrutacji do przedszkoli.

Rada Miasta przyjęła dwie uchwały w tej sprawie. Pierwsza obliguje rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia o tym, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia. Z kolei na mocy zapisów drugiej uchwały dzieci, które odbyły obowiązkowe sczepienia, otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi nie dotyczą tych dzieci, które z powodów medycznych – na przykład obniżonej odporności – nie mogą być szczepione.

Uchwały wejdą w życie, jeżeli nie zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru. Częstochowscy radni zdecydowali o modyfikacji kryteriów naboru po analizie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej z ostatnich lat, dotyczących odmowy szczepień dzieci z Częstochowy.

W 2016 roku odmów było 123 (przy 35 nowych odmowach), a rok później szczepień odmówiono 311 razy (przy 88 nowych odmowach). W 2018 roku liczba odmów ponownie wzrosła – było ich 366 (przy 55 nowych odmowach).

„Bezpieczeństwo Częstochowian to też bezpieczeństwo zdrowotne jej najmłodszych mieszkańców. W gestii miasta jest zatem troska i zapobieganie wzrostowi zachorowalności co grozi przy tak dużej liczbie odmowy szczepień przez rodziców” – podkreślają radni w uzasadnieniu.

Podobne uchwały zostały przyjęte przez częstochowską Radę Miasta w 2015 r., ale nie weszły w życie. Ich zapisy zostały zakwestionowane najpierw przez organ nadzoru prawnego Wojewody, a po odwołaniu miasta – także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.


Źródło: Kurier PAP