Mimo że od opublikowania wyników badania RE-LY minęło już kilka lat, wciąż brakuje danych dotyczących skutków stosowania dabigatranu w codziennej praktyce. W prezentowanej publikacji określono występowanie krwawień po tym leku w porównaniu z warfaryną.

Badanie przeprowadzono na pacjentach w Stanach Zjednoczonych. Wyselekcjonowano pacjentów, którym zdiagnozowano migotanie przedsionków w okresie od 1 października 2010 roku do 31 października 2011 roku i jednocześnie rozpoczęto terapię warfaryną lub dabigatranem w ciągu 60 dni od postawienia rozpoznania.

Zakwalifikowano 1302 pacjentów przyjmujących dabigatran i 8102 stosujących warfarynę. Okazało się, że dabigatran zwiększał ryzyko krwawienia w porównaniu z warfaryną (HR 1,30, 95-proc. CI 1,20-1,41), poważnego krwawienia (HR 1,85, 95-proc. CI 1,64-2,07) i krwawienia z przewodu pokarmowego (HR 1,85, 95-proc. CI 1,64-2,07). Z kolei w grupie stosującej warfarynę stwierdzono częstsze krwawienia wewnątrzczaszkowe (HR 0,32, 95-proc. CI 0,20-0,50). We wszystkich analizowanych podgrupach (pacjenci powyżej 75 roku życia, Afroamerykanie, osoby z przewlekłą chorobą nerek, pacjenci z co najmniej 8 chorobami współistniejącymi) zaobserwowano wyższe ryzyko poważnych krwawień i krwotoków z układu pokarmowego u stosujących dabigatran. Autorzy zauważyli, że ryzyko krwawienia było szczególnie wysokie u Afroamerykanów i pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Podsumowując, dabigatran zwiększa ryzyko poważnego krwawienia, krwawienia z układu pokarmowego, a zmniejsza ryzyko krwawienia śródczaszkowego.Więcej: Łukasz Januszkiewicz. [Opublikowano dnia: 2015-01-14]. Dabigatran zwiększa ryzyko krwawień w codziennej praktyce. Protokół dostępu: http://www.kardiolog.pl/doniesienia/34660 [Pobrano dnia: 2015-01-20].