Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2022-07-03 02:03:11

Tagi: warfaryna

09:26 06 LIP 20165

Stosowanie warfaryny w migotaniu przedsionków zwiększa ryzyko otępienia

Migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation; AF) jest stosunkowo powszechnym schorzeniem i - w związku ze starzeniem się populacji – staje się jeszcze powszechniejsze. Zwiększenie częstości występowania odzwierciedla wzrost częstości stosowania leczenia przeciwkrzepliwego między innymi z...

13:15 21 STY 20150

Dabigatran zwiększa ryzyko krwawień w codziennej praktyce

Mimo że od opublikowania wyników badania RE-LY minęło już kilka lat, wciąż brakuje danych dotyczących skutków stosowania dabigatranu w codziennej praktyce. W prezentowanej publikacji określono występowanie krwawień po tym leku w porównaniu z warfaryną.

13:05 04 LUT 20150

Dabigatran vs warfaryna we wtórnej prewencji udaru u pacjentów z AF

Na łamach The American Journal of Medicine ukazały się wyniki badania obserwacyjnego, w którym porównywano skuteczność dabigatranu i warfaryny we wtórnej prewencji udaru. Grupę badaną stanowili pacjenci chorujący na migotanie przedsionków, którzy dopiero rozpoczynali leczenie przeciwkrzepliwe oraz...

17:44 28 SIE 20140

Migotanie przedsionków a udar mózgu

W Polsce odnotowuje się rocznie blisko 70 000 udarów mózgu, z czego około 30 000 to przypadki śmiertelne. Ocenia się, że jeden na sześć udarów stanowi powikłanie migotania przedsionków (MP). Przypadki te charakteryzują się szczególnie ciężkim przebiegiem i upośledzeniem funkcjonalnym, a połowa...

12:09 06 SIE 20140

Nowe leki przeciwzakrzepowe – wskazania i ryzyko

W 2010 roku FDA zatwierdziła 3 nowe leki przeciwzakrzepowe - dabigatran, rywaroksaban i apiksaban. Ta nowa klasa leków to tzw. doustne antykoagulanty celowane. Są one dedykowane między innymi tym pacjentom, którzy zmagają się z zakrzepicą żył głębokich czy zatorowością płucną i/lub nie powinni...