Jak wynika z badania opublikowanego w internetowym wydaniu Neurology - czasopisma medycznego American Academy of Neurology, osoby, które doświadczają migreny z aurą wzrokową, mogą mieć zwiększone ryzyko wystąpienia nieregularnego rytmu serca, zwanego migotaniem przedsionków. Migrena z aurą wzrokową występuje wtedy, gdy zaburzenia widzenia pojawiają się tuż przed bólem głowy. Zakłócenia te mogą obejmować widzenie falistych linii lub błysków światła, niewyraźne widzenie lub mroczki.

W przypadku migotania przedsionków, jednej z postaci arytmii, podstawowy rytm serca jest niezsynchronizowany. W rezultacie krew może gromadzić się w sercu z możliwością tworzenia skrzepów, które następnie w sytuacji dostania się do mózgu, powodują udar.

"Ponieważ migotanie przedsionków jest częstym źródłem udarów o etiologii zakrzepowej, a poprzednie badania wykazały związek między migreną z aurą i udarem mózgu, chcieliśmy sprawdzić, czy osoby z takim typem migreny mają również wyższy wskaźnik zachorowalności na migotanie przedsionków," powiedział autor badania dr Souvik Sen, z University of South Carolina w Kolumbii. "Migotanie przedsionków można leczyć za pomocą leków, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że choruje na tę arytmię."

Do badania pod kątem oceny dolegliwości bólowych głowy zakwalifikowano 11 939 osób ze średnią wieku 60 lat bez wcześniej rozpoznanego migotania przedsionków lub udaru mózgu. Spośród nich 9,405 nie doświadczało bólu głowy, a 1516 cierpiało migrenę. Wśród tych, którzy mieli migrenę, 426 prezentowało objawy migreny z aurą wzrokową. Uczestnicy byli obserwowani przez okres do 20 lat.

Podczas badania migotanie przedsionków rozwinęło 1 623 osób bez bólu głowy, czyli 17%, 80 z 440 osób z migreną z aurą, czyli 18%, przy stwierdzeniu tej arytmii u 152 z 1105 osób z migreną bez aury (14%).

Po skorygowaniu wyników o wiek, płeć, ciśnienie tętnicze krwi, wywiad palenia tytoniu oraz inne czynniki, które mogą wpływać na zwiększenie ryzyka wystąpienia migotania przedsionków, osoby cierpiące na migrenę z aurą okazały się o 30% bardziej podatne na rozwój choroby niż te, u których nie stwierdzono dolegliwości bólowych głowy. Ponadto 40% więcej takich osób może rozwinąć migotanie przedsionków niż w przypadku badanych z rozpoznaną migreną bez aury.

Rezultaty przekładają się na około 9 na 1000 osób z migreną z aurą oraz migotaniem przedsionków w porównaniu do 7 na 1000 osób z tą arytmią jednak bez towarzyszącej aury w rozpoznanej migrenie. Naukowcy odkryli również, że wskaźnik udaru mózgu w migrenie z grupą aury wynosił cztery na 1000 osób rocznie w porównaniu do dwóch na 1000 osób rocznie u osób z migreną bez aury i trzech na 1000 osób rocznie w grupie osób bez bólu głowy.

"Nasze badania sugerują, że migotanie przedsionków może odgrywać pewną rolę w powstawaniu udarów mózgu u osób z migreną z aurą wzrokową," podsumował dr Sen. "Ważne jest, aby pamiętać, że osoby z migreną z aurą mogą być bardziej zagrożone migotaniem przedsionków z powodu problemów z funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego, który pomaga kontrolować pracę serca i naczyń krwionośnych. Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy osoby z migreną z aurą wzrokową powinny podlegać skriningowi migotania przedsionków. "

Ograniczeniem badania było to, że definicja migreny mogła pominąć osoby, które chorowały krócej niż rok lub miały dodatni wywiad w kierunku migreny w młodszym wieku. W analizie wykorzystano ograniczone informacje na temat leków przeciwmigrenowych, które mogą wpływać na częstotliwość rytmu serca.

Badanie zostało wsparte przez National Heart, Lung and Blood Institute i American Heart Association.

Źródło: sciencedaily.com