Operacja zaćmy jest najczęstszym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w szpitalach UE. W 2021 roku wykonano 4,32 miliona takich zabiegów, co oznacza spadek o 4% w stosunku do 2019 roku (4,49 miliona) - poinformował Eurostat.

Najwyższy wskaźnik operacji zaćmy na 100 000 mieszkańców odnotowano w 2021 roku we Francji: 1 417 zabiegów na 100 000 mieszkańców. Za Francją znalazły się Austria (1 340 zabiegów na 100 000 mieszkańców), Estonia (1 310), Luksemburg (1 286) i Czechy (1 253).

Natomiast w Rumunii wykonano tylko 261 operacji zaćmy na 100 000 mieszkańców. Niskie wskaźniki odnotowano również na Węgrzech (480 zabiegów na 100 000 mieszkańców), Malcie (509), w Polsce (528) i Bułgarii (662).

W 2021 roku w 19 krajach UE mniej niż 10% operacji zaćmy przeprowadzono w warunkach szpitalnych. Najniższe wskaźniki odnotowano na Cyprze (0,2%), w Słowenii (0,4%), Hiszpanii (0,7%) i Danii (0,9%). Z kolei ponad połowa operacji zaćmy przeprowadzonych u pacjentów hospitalizowanych miała miejsce w Bułgarii (55,2%) i Rumunii (54,5%). W latach 2011-2021 odsetek hospitalizacji w związku z operacją zaćmy zmniejszył się w prawie wszystkich krajach UE, dla których dostępne są dane, z wyjątkiem Finlandii (+0,6 punktu procentowego) i Estonii (+0,5 pp).

Eurostat komentuje, że przyczyny spadku liczby operacji zaćmy w UE w 2021 roku nie są do końca jasne. Możliwe, że jest to spowodowane pandemią COVID-19, która doprowadziła do opóźnień w konsultacjach i zabiegach chirurgicznych. Ponadto, możliwe, że niektórzy pacjenci byli niechętni do poddania się operacji w czasie pandemii.

Mimo spadku liczby operacji zaćmy w 2021 roku, pozostaje ona najczęstszym zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w szpitalach UE.


Źródło: Eurostat