W Klinice Kardiochirurgii WIM rozpoczęto nowy program innowacyjnych operacji serca - ablacji migotania przedsionków techniką torakoskopową, tzn. poprzez wprowadzone do klatki piersiowej przez specjalne porty kamerę oraz narzędzia, bez jej otwierania.

- Program wdrożyliśmy dzięki współpracy z Kliniką Kardiotorakochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Serca w Leiden w Holandii. Pierwsze operacje przeprowadził wspólnie zespół WIM oraz dr Jerry Braun z Leiden – mówi dr n. med. Grzegorz Suwalski z Kliniki Kardiochirurgii WIM.

Jak informuje Wojskowy Instytut Medyczny, operacje torakoskopowej ablacji migotania przedsionków należą do najbardziej innowacyjnych we współczesnej kardiochirurgii. Metoda łączy wysoką skuteczność eliminacji arytmii z najniższym poziomem inwazyjności chirurgicznej i co za tym idzie minimalnym ryzykiem operacyjnym. Dostęp torakoskopowy zapewnia szybką rekonwalescencję i krótki – zwykle pięciodniowy - czas pobytu w szpitalu.

Wskazaniem do przeprowadzenia operacji jest migotanie przedsionków, które nie poddaje się leczeniu innymi metodami (farmakoterapią czy ablacją przeznaczyniową). Celem operacji jest uwolnienie pacjenta zarówno od objawów arytmii, redukcja ryzyka zgonu i udaru mózgu, ale także zapewnienie możliwości odstawienia leków antyarytmicznych i przeciwzakrzepowych.

Podczas dwóch operacji przeprowadzonych w Klinice Kardiochirurgii WIM u pacjentów wykonano izolację elektryczną obszarów w obrębie lewego przedsionka, które są odpowiedzialne za powstawanie migotania przedsionków. Dodatkowo wykonano zamknięcie uszka lewego przedsionka specjalnym okluderem założonym od zewnątrz serca – przez ten sam dostęp torakoskopowy pod kontrolą kamery. Zabieg ten jednocześnie ma eliminować arytmię oraz zapobiegać udarowi mózgu. Uszko lewego przedsionka jest najczęstszym miejscem powstawania skrzeplin będącym materiałem zatorowym u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Wdrożenie techniki ablacji torakoskopowej jest zwieńczeniem planu wprowadzenia w WIM wszystkich dostępnych technik chirurgicznego leczenia migotania przedsionków. - Już w poprzednich latach wprowadziliśmy jako standard wykonywanie ablacji migotania przedsionków i zamykania uszka lewego przedsionka u wszystkich chorych kierowanych na operację serca – zarówno z powodu choroby wieńcowej jak i z powodu wad zastawek serca. Dodatkowo wdrożyliśmy program torakoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy nie mogą przyjmować leków przeciwzakrzepowych – wyjaśnia dr Suwalski.


Źródło: WIM