Dziś rano zakończyły się ponad 14-godzinne negocjacje PZ z resortem zdrowia.

Z porozumienia wynika, że zwiększona została stawka podstawowa za pacjenta. Będzie wynosić 140 złotych zamiast 136 złotych rocznie.

Ponadto ustalono kształt umów między Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami rodzinnymi. Będą one zawierane na czas określony i w czasie trwania nie będzie można ich jednostronnie zmieniać, np. zarządzeniem prezesa NFZ-tu.

Jeśli lekarze dziś wrócą do gabinetów, będą mogli zachować deklaracje swoich pacjentów.

Lekarz nie będą również musieli rokrocznie informować o numerze konta, który posiadają.

W resorcie powstanie zespół,  który będzie analizował przebieg wprowadzania pakietu onkologicznego.
 
Resort zgodził się także, że jeśli pacjent w systemie e-WUŚ pojawi się na czerwono, nie będzie musiał ponownie składać deklaracji.

Nie będzie mnożników za choroby przewlekłe. Odstąpiono od finansowania podstawowej opieki zdrowotnej korektorem 3.0 chorób układu krążenia i cukrzycy

Utrzymano wskaźnik rozpoznawalności nowotworów na poziomie 1/15.