Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2015r. postanowił skierować wniosek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarza Bartosza Arłukowicza z tytułu publicznego i nagminnego podważania zaufania do zawodu lekarza.

Wniosek zostanie przesłany do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie w ciągu najbliższych dni.  ZK OZZL zwróci się również do Komisji Etyki oraz Rzecznika Praw Lekarza  Naczelnej Rady Lekarskiej  z wnioskiem o ocenę zachowania lekarza Bartosza Arłukowicza w okresie konfliktu Ministerstwa Zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, jaki miał miejsce na przełomie ubiegłego i bieżącego roku.Źródło: www.ozzl.org.pl