W nowym badaniu, w którym wzięło udział ponad 108 000 kobiet zaobserwowano mniejsze ryzyko wczesnej menopauzy wśród kobiet, które miały co najmniej jedną ciążę trwającą co najmniej sześć miesięcy oraz kobiet, które karmiły piersią. Ponadto ryzyko było najniższe wśród tych, które karmiły wyłącznie piersią. Praca autorstwa Christine Langton z doradcą Elizabeth Bertone-Johnson z School of Public Health and Health Sciences University of Massachusetts Amherst.

Te dwa czynniki- poród i karmienie piersią, ogólnie zapobiegają owulacji i mogą spowolnić naturalne wyczerpanie pęcherzyków jajnikowych w miarę upływu czasu, autorzy. Dlatego uważa się, że ciąża i karmienie piersią zmniejszają ryzyko wczesnej menopauzy. Wczesna menopauza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, pogorszeniem funkcji poznawczych i osteoporozy. Wyniki badania opublikowano w internetowym czasopiśmie JAMA Network Open .

Langton i współpracownicy sugerują, że chociaż ich wyniki nie wykazały wyraźnej odpowiedzi jeżeli chodzi o karmienie to ich odkrycia są zgodne z hipotezą, że dłuższy czas karmienia piersią ma wpływ na mechanizm biologiczny, który może opóźniać wystąpienie menopauzy. Ponadto wyniki innych badań potwierdzają, że optymalne korzyści z karmienia piersią wyłącznie dla matki i dziecka osiągają próg między 6 a 12 miesiącem. Karmienie piersią oznacza to, że dziecko nie otrzymuje żadnych płynów ani pokarmów stałych, tylko mleko matki.

Jak wyjaśnia Langton: „W naszym badaniu kobiety z co najmniej trzema ciążami, które karmiły piersią wyłącznie przez 7–12 miesięcy, miały o około 32% mniejsze ryzyko wczesnej menopauzy w porównaniu z kobietami o tej samej liczbie dzieci, które karmiły piersią przez mniej niż jeden miesiąc ”. Langton i współpracownicy zaobserwowali również, jak to nazywają, inne znaczące skojarzenia. W porównaniu z kobietami, które nie były w ciąży, kobiety, które miały dwie ciąże, miały o 16% mniejsze ryzyko wczesnej menopauzy, a kobiety z trzema ciążami miały o 22% mniejsze jej ryzyko.

Autorzy uważają, że jest to pierwsze prospektywne badanie kohortowe, w którym analizuje się związek między karmieniem piersią, a ryzykiem wczesnej menopauzy. Wskazują, że tylko w jednym badaniu zbadano związek dotyczący liczby dzieci z ryzykiem wczesnej naturalnej menopauzy.

Langton mówi: „Nasze badanie może mieć znaczenie z uwagi na stosunkowo dużą liczbę uczestników oraz 26 lat obserwacji. Ponadto, w punkcie wyjścia ograniczyliśmy nasze badanie do kobiet w wieku przedmenopauzalnym, co jest kluczowym założeniem.

„Nasze odkrycia dotyczące karmienia piersią nie tylko dają nowy wgląd w sposoby zapobiegania wczesnej menopauzie ale w odpowiedni sposób dostosowują się do zaleceń zarówno Amerykańskiej Akademii Pediatrii, jak i Światowej Organizacji Zdrowia, że kobiety powinny karmić dzieci wyłącznie własnym pokarmem przynajmniej sześć miesięcy i najlepiej jeśli byłoby to kontynuowane przez okres jednego roku” zauważa Langton.

W ramach tej pracy Langton i współpracownicy przeprowadzili prospektywne badanie populacyjne w ramach trwającego badania “Nurses 'Health Study II”, które rozpoczęło gromadzenie danych w 1989 r. Pomiary wielu czynników przeprowadzono zarówno na początku badania i co dwa lata, podczas gdy czynniki związane z karmieniem piersią oceniano trzykrotnie podczas obserwacji. Kobiety biorące udział w badaniu były obserwowane aż do momentu wystąpienia menopauzy lub wieku 45 lat operacyjnego usunięcia jajników, śmierci, zdiagnozowania nowotworu lub braku zgłaszania się kobiet do badania.

Źródło: sciencedaily.com