Ponad półtora miliona złotych z budżetu województwa otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na zakup nowoczesnego sprzętu i przygotowanie apteki dla cytostatyków – taką decyzję podjął Zarząd Województwa podczas swojego ostatniego posiedzenia.

850 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na zakup najwyższej klasy echokardiografu oraz 10 specjalistycznych łóżek kardiologicznych. Sprzęt doposaży I Klinikę Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szacunkowy koszt całego zakupu to 1 mln złotych, brakująca kwotę szpital dołoży z własnego budżetu.

Konieczność doposażenia kliniki wynika z faktu, iż obecnie wykorzystywane w placówce dwa echokardiografy są już wyeksploatowane (zostały zakupione w 2013 i 2014 roku). Jest to związane z liczbą wykonywanych na sprzęcie specjalistycznych badań, która stale wzrasta – obecnie jest ponad 4000 badań echokardiologicznych rocznie.

Pilnej wymiany wymagają też użytkowane od ponad 15 lat łóżka kardiologiczne - i na ten cel również przeznaczona zostanie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania „Doposażenie I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach". Z kolei 700 tysięcy złotych trafi do WSZ na dostosowanie pomieszczeń w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii pod potrzeby apteki leków cytostatycznych. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 823 tys. zł. W tym przypadku również brakującą kwotę (15 proc. całego przedsięwzięcia) szpital dołoży z własnego budżetu. W sumie na zakup nowoczesnego sprzętu i przygotowanie apteki dla cytostatyków, Zarząd Województwa przekaże do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dotację w wysokości 1 mln 550 tysięcy złotych.


Źródło: Biuro prasowe UMWŚ