Rozbudowa Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie kosztowała ponad 8 mln zł. Dzięki temu wybudowano m.in. nowoczesną salę operacyjną. Na oddziale wykonywane są operacje nowotworów serca i wszczepienia by-passów.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, prace remontowe polegały na wykonaniu robót budowlanych przystosowujących pomieszczenia szpitala na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii. Wybudowano nową salę operacyjną. Wyposażono ją m.in. w kolumnę anestezjologiczną, lampę operacyjną, stół operacyjny, system do pozaustrojowego utlenowania i krążenia krwi ECMO, aparat do znieczulania ogólnego, aparat do elektrochirurgii. Są też pomieszczenia przygotowania pacjenta i lekarza oraz tzw. korytarz brudny. W bezpośrednim sąsiedztwie sali operacyjnej znajduje się magazyn sprzętu i aparatury medycznej.

– W środkowej części oddziału znajduje się sala wybudzeń na osiem stanowisk intensywnej opieki medycznej, która posiada dodatkowe wyizolowane jedno stanowisko opieki medycznej (izolatka) z wydzieloną częścią sanitarną – powiedział Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich.

Stanowiska zostały wyposażone w kardiomonitory podłączone do centrali monitorującej funkcje życiowe pacjenta. Są też pompy infuzyjne oraz respirator. Ponadto, na oddziale znajdują się dwa wysokospecjalistyczne echokardiografy. Na potrzeby oddziału pooperacyjnego kupiono również m.in.: łóżka, monitory, aparat echo, defibrylatory, stymulatory serca.

Prace budowlane, sprzęt medyczny oraz wyposażenie kosztowały ponad 8 mln zł. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków samorządu województwa pomorskiego.

– Oddział Kardiochirurgii stara się o kontrakt na procedury wysokospecjalistyczne. Pozwoli to poszerzyć działalność operacyjną o m.in. zabiegi w krążeniu pozaustrojowym wad serca, skojarzone zastawkowo-wieńcowe, w chorobach aorty, małoinwazyjne zastawek serca. Zespół jest w pełni przygotowany do takiej działalności, dzięki nowej inwestycji oddział jest przystosowany do tego typu zabiegów sprzętowo i lokalowo – powiedział dr n. med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego