Ministerstwo Zdrowia poinformowało o publikacji wyników badania PolSenior 2, realizowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Badaniem objęto reprezentatywną grupę niemal 6000 Polaków w wieku od 60 do 106 lat, uzyskując w ten sposób przekrojowy obraz sytuacji zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej osób starszych w Polsce. Badania terenowe trwały od września 2018 r. do grudnia 2019 r.

W zespole realizującym projekt pracowali zarówno doświadczeni pracownicy naukowi GUMed, jak również eksperci w dziedzinie geriatrii i gerontologii z innych ośrodków naukowych w Polsce. Wiele z tych osób było zaangażowanych w realizację projektu PolSenior 1, zakończonego w 2012 r.

Wyniki badania przedstawiono w monografii – raporcie pt.: „Polsenior 2 – Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem”.

Wersja elektroniczna monografii PolSenior2 dostępna jest na stronie: https://polsenior2.gumed.edu.pl/66095.html

„Mamy nadzieję, że wyniki badania przedstawione w tym opracowaniu umożliwią dokładniejsze zdefiniowanie obecnych i przyszłych potrzeb seniorów, a także pozwolą na pełniejsze dostosowanie prowadzonych oraz projektowanych działań systemowych do zachodzących zmian społecznych i demograficznych” - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu zdrowia.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia