W Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu otwarto Ośrodek Geriatrii – pierwszą taką placówkę w województwie lubuskim.

- To pierwszy w regionie ośrodek geriatrii z prawdziwego zdarzenia, ale musimy ich mieć więcej – powiedziała podczas otwarcia placówki marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, wszystko zaczęło się od uruchomienia poradni geriatrycznej oraz wpisania do rejestru podmiotów leczniczych oddziału geriatrycznego, co miało miejsce w 2015 r. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy Szpitalu w Torzymiu pierwszego w województwie ośrodka, który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowotną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny, pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu w ostatnich latach przechodzi dużą metamorfozę. Wychodząc naprzeciw potrzebom starzejącego się społeczeństwa jednym z celów była organizacja i rozwój lecznictwa geriatrycznego. Dziś szpital jest organizacyjnie i kadrowo przygotowany do świadczenia usług zdrowotnych dla osób w podeszłym wieku.

W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano pierwsze roboty budowlane. Inwestycja była realizowana etapami przez kolejne trzy lata. Pandemia koronawirusa oraz wynikająca z niej potrzeba utworzenia dodatkowych miejsc do leczenia pacjentów chorujących na COVID-19 spowodowały przyspieszenie prac budowlanych.

W 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o utworzeniu miejsc obserwacyjno-zakaźnych w ramach II poziomu zabezpieczenia Covid-19 w obiekcie Ośrodka Geriatrii, przeznaczając na ten cel dodatkowe wsparcie finansowe. Inwestycja została zakończona w grudniu 2022 r. W jej efekcie oddano do użytku nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 2200 m², mieszczący 70 łóżek szpitalnych w komfortowych salach. Budynek został wyposażony w nowe urządzenia i sprzęt medyczny, w tym dwie windy szpitalne, agregat prądotwórczy, a także instalację gazów medycznych.

13 lutego 2023 roku Ośrodek Geriatrii został oficjalnie otwarty. Zlokalizowany jest on w istniejącym budynku, w kompleksie leśno-parkowym na terenie szpitala. Pacjent wymagający opieki geriatrycznej w jednym budynku będzie miał kompleksową opiekę.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego to ponad 17,3 mln zł. Wkład własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł dołożyła Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego