Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2017-10-22 01:45:41

Komunikaty NFZ

15:21 21 SIE 20172

Więcej pieniędzy na operacje usunięcia zaćmy i wszczepienia endoprotezy

Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył dodatkowe 180 milionów złotych na operacje usunięcia zaćmy i wszczepienia endoprotezy. Prezes Funduszu dokonał zmiany planu finansowego NFZ na 2017 rok poprzez zwiększenie planowanych na ten rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich...

10:32 26 LIP 20171

Ogłoszono wyniki preselekcji do programu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił wyniki preselekcji świadczeniodawców, którzy będą realizować opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS. W preselekcji wzięło udział 620 świadczeniodawców, którzy zgłosili 874 miejsca udzielania świadczeń. Łączna liczba...

08:28 04 LIP 20170

Komunikat dotyczący aplikacji Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (ap-DiLO)

W związku z opublikowaniem w dniu 27 czerwca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 lipca 2017 r. zostanie udostępniona...

09:18 04 KWI 20170

EKUZ ważna rok

Nie przez pół roku, ale przez okres 12 miesięcy ważna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dla większości pacjentów - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. To nowość - wcześniej EKUZ ważna była tylko przez sześć miesięcy. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób...

09:54 06 GRU 20160

NFZ ws. recept „pro familia” i „pro auctore”

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował komunikat w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”. NFZ informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o...

11:00 29 LIS 20161

NFZ: Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - KOC II/III

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany...

11:49 25 PAŹ 20161

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

NFZ opublikował komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. NFZ informuje, że niniejsze zarządzenie stanowi wykonanie...

09:23 12 PAŹ 20160

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. AMD

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Zgodnie z wnioskiem Pana płk. prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds....

12:25 02 WRZ 20161

Zaproszenie do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

W imieniu organizatora - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych w dniach 12-17 września br. Dni Spirometrii są częścią wieloletniej...

11:39 17 SIE 20160

NFZ ws. realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek w POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej. Fundusz informuje iż, z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2,...