500 uczestników oraz 58 osób prezentujących referaty z kraju i zagranicy to bilans I Konferencji Ratownictwa Medycznego, której jednym z organizatorów był Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Było to jedno z największych wydarzeń w kraju, na którym poruszano tematykę ratownictwa medycznego.

Organizatorami Konferencji były: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Podczas konferencji omawiano m.in. problematykę współczesnych zagrożeń terrorystycznych wymuszających zmianę strategii działania służb ratunkowych. Podkreślono specyfikę urazów i ich następstw, z którymi muszą się mierzyć specjaliści mający kontakt z poszkodowanymi w tego typu zdarzeniach. Obrażeniom ciała poświęcona została również odrębna sesja kładąca nacisk na punkty, w których najczęściej popełniane są błędy.

Pomimo zaprezentowanych optymistycznych badań dotyczących transportów bezpośrednich, podkreślona została konieczność dalszej optymalizacji postępowania w ostrych zespołach wieńcowych w fazie przedszpitalnej. Obecni na spotkaniu goście z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy zaprezentowali założenia organizacyjne systemów ratownictwa medycznego obowiązujące w ich krajach.

Drugi dzień konferencji również obfitował w istotne tematy, dyskutowano m.in. na trudności w diagnostyce pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkał się panel poruszający problematykę funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Konferencji towarzyszyły VIII Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Brało w nich udział 25 zespołów reprezentujących uczelnie z całej Polski. Miejsce pierwsze zajęły studentki kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziały Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Miejsce drugie przypadło Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi, a na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodnicy zmierzyli się z siedmioma zadaniami, wśród których przeważały zdarzenia z udziałem dzieci.

Wszystkie prezentowane podczas spotkania referaty zostały dobrze ocenione przez uczestników konferencji. Podkreślali oni wysoki poziom naukowy, jak również praktyczny wymiar konferencji uwzględniający specyfikę działania ratownictwa medycznego w fazie przedszpitalnej i szpitalnej.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum