Studenci psychoprofilaktyki uzależnień, resocjalizacji i innych podobnych specjalności na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności praktyczne w psychiatrycznym szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego.

Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Andrzej Ryk i dyrektor Szpitala Babińskiego Stanisław Kracik.

Umowa przewiduje nie tylko warsztaty i praktyki, ale i współpracę badawczą. Beneficjentami porozumienia będą studenci pedagogiki na specjalnościach: edukacja zdrowotna i psychoprofilaktyka uzależnień, resocjalizacja i penitencjarystyka oraz pedagogika opiekuńczo-społeczna.

Pierwsi studenci pojawią się już w marcu na praktykach studyjnych, a w maju będą odbywać praktykę zawodową związaną z profilaktyką uzależnień. Zajęcia te pozwolą studentom poznać pracę terapeutów z pacjentem indywidualną i grupową.

Planowana działalność badawcza obejmuje prowadzenie badań naukowych do prac dyplomowych, doktorskich i innych pod opieką lekarzy, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień.

"Dla szpitala to przede wszystkim korzyść ze współpracy naukowej, możliwość rozwoju naszych pracowników" – powiedział w czwartek PAP rzecznik prasowy Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie Maciej Bóbr. Dodał, że w placówce od dwóch lat działa Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju.

Po stronie Szpitala na początku porozumienie realizować ma Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.(PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Beata Kołodziej