Zespół z University of Sussex ujawnił, że dla osób, które regularnie korzystają z wielu mediów naraz, charakterystyczna jest mniejsza gęstość substancji szarej w korze przedniego zakrętu obręczy (ang. anterior cingulate cortex, ACC), regionie identyfikowanym m.in. z egzekucyjnym systemem uwagi.

Kep Kee Loh i dr Ryota Kanai podkreślają, że ich studium ujawniło korelację, a nie związek przyczynowo-skutkowy. Trzeba przeprowadzić długoterminowe studium, by stwierdzić, czy to częste korzystanie z wielu mediów naraz zmienia strukturę mózgu, czy też raczej jednostki z mniejszą gęstością istoty szarej w ACC są bardziej skłonne uprawiać medialną wielozadaniowość.

Dokładny mechanizm tego zjawiska jest na razie nieznany. Można sobie wyobrazić, że jednostki z mniejszym ACC są bardziej podatne [...] ze względu na słabszą kontrolę poznawczą lub regulację społeczno-emocjonalną. Jest jednak równie prawdopodobne, że większa ekspozycja na sytuacje medialnej wielozadaniowości prowadzi do strukturalnych zmian w ACC. Trzeba badań podłużnych, by ostatecznie określić kierunek zależności - uważa Kep Kee Loh.

Brytyjczycy zaangażowali 75 dorosłych, u których objętość substancji szarej zmierzono za pomocą morfometrii bazującej na wokselach (ang. voxel-based morphometry, VBM). Czterdziestu ochotników przeszło też badanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Badani wypełnili kwestionariusz dotyczący korzystania z mediów, w tym telefonów komórkowych, komputerów, telewizji oraz gazet/magazynów (na tej podstawie wyliczono wskaźnik medialnej wielozadaniowości MMI, od ang. Media-Multitasking Index).

Kwestionariusz składał się z 2 części. W pierwszej pytano o liczbę godzin spędzanych tygodniowo na korzystaniu z 10 wyodrębnionych kategorii mediów. W drugiej ochotnicy mieli określić na skali od 1 do 4 (gdzie 1 oznaczało "nigdy", a 4 "przez większość czasu"), jak często korzystają z innych mediów przy okazji używania medium dla nich podstawowego.

Okazało się, że bez względu na cechy osobowościowe (bazowano na modelu Wielkiej Piątki), ludzie z wyższym MMI mają mniejszą gęstość istoty szarej w przednim zakręcie obręczy.


Źródło: www.kopalniawiedzy.pl