W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Ministerstwo Zdrowia informuje, że w przypadku osób przybywających z Ukrainy do Polski, które nie posiadają dokumentu identyfikacyjnego (m.in. paszportu, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca etc.), istnieje możliwość wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.

Skierowanie na szczepienie powinno zostać wystawione w wersji papierowej przy zastosowaniu identyfikatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do systemu informacji medycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1253) według formatu: XXXXX-RRRR-NN, gdzie XXXXX - oznacza kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - oznacza rok, a NN - stanowi niezmienną część tego identyfikatora, przykładowo:

Część 1 – wskazująca na rodzaj stosowanego identyfikatora:

2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{x}.17.2

gdzie “x” identyfikuje Usługodawcę wydany przy zakładaniu konta w P1

• Część 2 – wskazująca na identyfikator w ramach zbioru:

XXXXX-RRRR-NN , gdzie XXXXX – oznaczenie nadawane przez podmiot, a RRRR – oznaczenie roku (zgodnie z art. 190 ustawy o świadczeniach)

Przykład:

2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.1234.17.2, identyfikator: 00002-2022-NN

Nadany numer powinien zostać przekazany osobie zaszczepionej, przykładowo powinien zostać dopisany na zaświadczeniu potwierdzającym szczepienie. Numer będzie wymagany na etapie przyjęcia kolejnej dawki szczepionki.

WAŻNE:

Obecnie z opisanej powyżej opcji mogą skorzystać tylko podmioty z własnym systemem gabinetowym, w gabinet.gov opisane rozwiązanie nie jest wspierane.

W pierwszej połowie marca 2022 roku możliwość generowania skierowań na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy nieposiadających dokumentu identyfikującego zostanie udostępniona w gabinet.gov.pl. Odrębnym komunikatem resort zdrowia poinformuje o wprowadzeniu opisanej funkcjonalności.

Szczepienia odbywają się na zasadach ogólnych.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia