O tym, jak cyfryzacja wpływa na jakość ochrony zdrowia, dlaczego warto wystawiać e-recepty i o darmowym systemie do EDM, mówi lek. Michał Gontkiewicz, przewodniczący zespołu ds. monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia w Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Materiał powstał podczas szkolenia „E-zdrowie – wyzwania dla lekarzy” zorganizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Niewykluczeni z cyfryzacji”. Podczas spotkania eksperci mówili m.in. o Internetowym Koncie Pacjenta, e-ZLA i e-receptach.

Zaawansowane programy IT

Jak wynika z raportu „Telemedycyna oczami lekarzy”, 58% lekarzy jest przekonanych, że rozwój e-zdrowia przyniesie pozytywne zmiany. Wśród najczęściej wymienianych możliwości poprawy sytuacji były: łatwiejsze rozczytywanie recept i usprawnienie procesu diagnostyki chorób. Aż 85% respondentów twierdzi, że wypełnienie dokumentacji w tradycyjnej formie zajmuje zdecydowanie za dużo czasu.

- Dzięki narzędziom IT, dzięki zaawansowanym programom, takim jak chociażby Gabinet drWidget firmy LekSeek, jesteśmy w stanie prowadzić bardzo dokładną, czytelną dokumentację medyczną - mówi lek. Michał Gontkiewicz.

Ułatwienia dla pacjentów

O tym, że rozwój e-zdrowia w Polsce będzie miał pozytywny wpływ na życie społeczne jest przekonanych aż 67,4% pacjentów biorących udział w badaniu „E-zdrowie oczami Polaków”. Pacjenci są już gotowi na zmiany wiążące się z cyfryzacją służby zdrowia. Niemal 3 na 4 osoby chcą otrzymywać receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną, gdyż wiąże się to z dużym ułatwieniem podczas choroby.

- Narzędzia IT i prawne pozwalają udostępnić e-receptę osobie postronnej, o ile wprowadzimy upoważnienia na platformie pacjent.gov.pl. Wtedy pacjent nie musi osobiście stawiać się w aptece i narażać się na chociażby kolejne infekcje - wskazuje ekspert.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo:

Kampania społeczna „Niewykluczeni z cyfryzacji” pokazuje, że digitalizacja służby zdrowia to nie tylko bezpieczeństwo lekowe, większa kontrola nad chorobą pacjenta, ale przede wszystkim równy dostęp do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich Polaków. W ramach kampanii powołano Gabinet Ekspertów, w skład którego weszli lekarze zaangażowani w e-zdrowie.