Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM) to międzynarodowy program szkolący przyszłych liderów arytmologii. Jako pierwszy kardiolog z Polski dyplom ukończenia tego dwuletniego szkolenia otrzymał właśnie dr hab. Paweł Matusik z Kliniki Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM.

DAS-CAM to wspólna inicjatywa Maastricht University Medical Center (MUMC+) w Holandii, European Heart Academy (EHA) oraz the European Heart Rhythm Association (EHRA). Szkolenie skupia uznanych międzynarodowych ekspertów, a jego tematyka skupia się nie tylko na zagadnieniach klinicznej elektrokardiologii, ale również organizacji i prowadzenia badań naukowych oraz wspierania innowacji.

Jak poinformował Uniwersytet Jagielloński, szkolenie było również okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zarówno z wiodącymi klinicystami młodego pokolenia – uczestnikami szkoleń (ok. 30 uczestników z Europy oraz innych kontynentów), jak również z międzynarodowymi ekspertami, światowymi liderami w zakresie badań naukowych oraz praktyki klinicznej z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca – prowadzącymi te szkolenia.

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł T. Matusik, FEHRA, jest specjalistą kardiologiem związanym z Instytutem Kardiologii UJ CM. Pracuje Klinice Kardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W lipcu 2021 roku został laureatem prestiżowej nagrody Bayés ECG Award przyznanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Elektrokardiologii (the International Society of Electrocardiology) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie elektrokardiologii.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum