Doktor Michał Bohdan z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed został wybrany na stanowisko ambasadora Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Young Ambassador of Heart Failure Association, European Society of Cardiology).

Postępowanie konkursowe obejmowało m.in. analizę dorobku naukowego oraz wcześniejszych działań klinicznych w obszarze niewydolności serca. Do obowiązków Ambasadora HFA należy: stworzenie zintegrowanej społeczności młodych kardiologów i przedstawicieli innych zawodów medycznych zaangażowanych w opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca w Polsce, propagowanie aktywnego uczestnictwa w pracach Asocjacji Niewydolności Serca PTK oraz upowszechnianie wiedzy na temat niewydolności serca wśród młodych kardiologów. Mandat przyznano na lata 2023-2024.

Jak poinformował Gdański Uniwersytet Medyczny, główne zainteresowania kliniczne i naukowe dr. Michała Bohdana obejmują diagnostykę i leczenie zaawansowanej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca. W 2017 r. naukowiec obronił rozprawę doktorską pod kierownictwem prof. Marcina Gruchały pt. Ocena wpływu stosowania trimetazydyny na wydolność fizyczną u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Po odbyciu studiów podyplomowych obejmujących diagnostykę i leczenie niewydolności serca w Londynie/Brukseli w latach 2018-2019, dr Bohdan kontynuował edukację w zakresie prowadzenia badań naukowych w obszarze niewydolności serca w ramach stypendium naukowego w Charite Universitätsmedizin w Berlinie w 2019 r. pod kierownictwem prof. Stefana Ankera. W 2021 r. dr Bohdan uzyskał europejski tytuł specjalisty z kardiologii, a w 2022 r. – tytuł specjalisty z zakresu niewydolności serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed, którą kieruje rektor Uczelni prof. Marcin Gruchała, od wielu lat jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce i w Europie Środkowej zajmujących się kompleksową diagnostyką i terapią pacjentów z niewydolnością serca i po przeszczepie serca.


Źródło: Gdański Uniwersytet Medyczny