Fundusz opublikował opracowanie dot. realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawą opracowania jest Centralna Baza Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia (CBE), działająca od marca 2005 r. Gromadzone w niej dane o zrealizowanych świadczeniach endoprotezoplastyki stawowej wprowadzane są przez świadczeniodawców na bieżąco, a następnie podlegają weryfikacji przez pracowników oddziału wojewódzkiego NFZ.

Według danych Bazy w 2013 r. świadczenia endoprotezoplastyki stawowej realizowane były na podstawie umów zawartych przez NFZ z 316 świadczeniodawcami z terenu całego kraju.

W ramach tych umów: 313 świadczeniodawców wszczepiało endoprotezy stawu biodrowego, 255 - stawu kolanowego, 69 - stawu ramiennego, 33 - stawu łokciowego, a 32 - innego stawu. Największa liczba ośrodków realizujących wymienione świadczenia znajdowała się w województwach: mazowieckim (41) i śląskim (40), najmniejsza w lubuskim (7) i opolskim (8).


Źródło: www.rynekzdrowia.pl