Na listę refundacyjną trafił jeden z nowoczesnych leków na padaczkę lekooporną. Na ten lek czekali zarówno pacjenci, jak i lekarze, którzy potwierdzają jego skuteczność w ograniczeniu napadów padaczkowych.

Padaczka, czy też epilepsja, to najczęściej spotykana przewlekła choroba neurologiczna. W Polsce zmaga się z nią ponad 300 tys. osób. 30 proc. chorych cierpi na padaczkę lekooporną. To jest około 100 tys. osób, u których nie udaje się kolejnymi lekami uzyskać dobrej kontroli napadów. Padaczka pięciokrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na depresję.

Z myślą o tych pacjentach resort zdrowia zdecydował się na refundację leku z substancją czynną cenobamat. Badania kliniczne z wykorzystaniem cenobamatu wykazały co najmniej 50 proc. redukcję częstości napadów padaczkowych u ponad 60 proc. pacjentów z padaczką lekooporną. Całkowite uwolnienie od ataków odnotowano u ponad 20 proc. chorych.

„To dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy neurologów. Każdy lek dający poprawę zdrowia pacjenta, jest pożądany. Wykluczenie nawet jednego ataku padaczki to dużo, bo każdy może być groźny dla zdrowia i życia” – zauważa prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Cenobamat będzie refundowany jako lek dostępny w aptece na receptę z odpłatnością ryczałtową Wskazanie refundacyjne to: leczenie wspomagające napadów ogniskowych, ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu, u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej.

Prof. Agnieszka Słowik, krajowy konsultant ds. neurologii, zauważa, że cenobamat posiada unikalny podwójny i komplementarny mechanizm działania, który powoduje, że może być skuteczny zarówno w zapobieganiu napadom drgawkowym, jak i w ograniczaniu szerzenia się napadu.

Wyniki porównania pośredniego sugerują wyższą skuteczność terapii wspomagającej cenobamatem w porównaniu do innych leków przeciwpadaczkowych.

Alicja Lisowska, prezes Fundacji Epi-Bohater, podkreśla, że cenobamat wykazuje bardzo dobre wyniki badań klinicznych. „O jego skuteczności świadczy fakt, iż spotykamy się z pacjentami, którzy, mimo dotychczasowej wysokiej ceny, używają go w leczeniu padaczki. Przyznam też, że od kilku miesięcy dostawaliśmy liczne pytania od chorych, w sprawie jego refundacji. Proszę pamiętać, że dla chorych, którzy dotąd nie mieli kontrolowanych napadów, jest on ogromną szansą na powrót do >>normalnego życia<<” – wyjaśnia Alicja Lisowska.

„Każdy nowy, refundowany lek dedykowany tej grupie, daje szanse na powrót do zdrowia: zmniejszenie częstotliwości napadów, złagodzenia ich przebiegu. Pragnę podziękować panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu za zrozumienie sytuacji chorych z padaczką lekooporną i decyzję o refundacji cenobamatu” – dodaje Alicja Lisowska

Cenobamat jest zalecany w najnowszych rekomendacjach Sekcji Padaczki Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.


Źródło: PAP MediaRoom