Nowe odkrycie przywraca nadzieję  na lek, który może istotnie hamować postęp choroby Alzheimera. Dane z badań klinicznych sugerują, że lek o nazwie solanezumab może spowolnić tempo progresji choroby o około jedną trzecią. Firma farmaceutyczna Eli Lilly przedstawiła dane na tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera w Waszyngtonie.

Wyniki sugerują, że lek może hamować odkładanie  się nieprawidłowych złogów białkowych zwanych amyloidem, które gromadzą się w mózgu podczas rozwoju choroby Alzheimera. Przypuszcza się, że blaszki amyloidu są podstawowym czynnikiem uszkodzenia i śmierć komórek nerwowych, który występuje w chorobie Alzheimera i innych postaciach demencji.

Obecnie leki takie jak Aricept mogą pomóc w złagodzeniu objawów demencji poprzez wspomaganie funkcji umierających komórek mózgowych; jednak Aricept faktycznie nie może powstrzymać śmierci tych komórek. Solanezumab, z drugiej strony, może być w stanie utrzymać je przy życiu.

"To ekscytujące, zobaczyć znaczne postępy w terapii zapobiegającej i leczącej chorobę Alzheimera, ważne jest też, aby dostrzec innowację w terapii zaburzeń behawioralnych", mówi Maria Carrillo, Dyrektor Naukowy Stowarzyszenia Alzheimera. Znaczne trudności w codziennej opiece nad chorymi z chorobą Alzheimera są przyczyną umieszczenia ich w domach opieki. Postępy w leczeniu, które wspierają opiekę rodziny i umożliwiają pacjentom pozostanie w domu przez dłuższy czas, mogą mieć ogromne znaczenie emocjonalne i ekonomiczne.

Solanezumab zdawał się być obiecującym nowym lekiem stosowanym do leczenia demencji, ale 18-miesięczne badanie z 2012 roku skończyło się niepowodzeniem. Jednak ponowna analiza danych z badania przeprowadzona przez Eli Lilly zasugerowała, że solanezumab może być skuteczny dla pacjentów będących w początkowych stadiach choroby Alzheimera.  Analiza oceny funkcji kognitywnych pacjentów z łagodną postacią choroby Alzheimera sugeruje, że solanezumab może skutecznie hamować progresję choroby o około 34%.

W 2012 roku rozpoczęto więc nowe badanie obejmujące grupę pacjentów z łagodną postacią choroby Alzheimera, którego wyniki potwierdzą, czy solanezumab jest tak przełomowym lekiem, na jaki wszyscy mają nadzieję.

"Dane z nowej analizy ukazują ekscytujące możliwości i z niecierpliwością oczekujemy na wyniki przyszłych badań tych eksperymentalnych leków", mówi Carrillo. Jeżeli te obserwacje się potwierdzą, niezbędna pozostanie wczesna diagnostyka choroby Alzheimera, ponieważ podanie leku w początkowym okresie choroby, będzie wiązało się z jego najwyższą skutecznością.


Źródło: news-medical.net