Otępienie z ciałami Lewy'ego (Dementia with Lewy bodies-DLB) jest stosunkowo popularnym rodzajem demencji, wpływając szacunkowo na 1,3 miliona Amerykanów. Według statystyk DLB dotyczy około 10-15 procent wszystkich przypadków demencji.

Typowe objawy otępienia z ciałkami Lewy'ego to zaburzenia ruchowe, halucynacje, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia snu, depresja i zaburzenia uwagi. Niektóre z tych objawów są wspólne z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona. Jednak leczenie DLB i choroby Alzheimera różni się, a im wcześniej diagnoza zostanie osiągnięta, tym bardziej skuteczne będzie leczenie. Identyfikacja pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, którzy są narażeni na ryzyko wystąpienia DLB ma zasadnicze znaczenie dla efektywnych wczesnych interwencji.

Trudności w diagnozowaniu otępienia z ciałkami Lewy’ego
DLB charakteryzuje nagromadzenie ciał Lewy'ego - złogów białka - w mózgu. Ciałka Lewy'ego pojawiają się również w innych chorobach, w tym chorobie Parkinsona. W zależności od tego, gdzie pojawiają się ciałka Lewy'ego, objawy są różne.

Jeżeli pojawiają się u podstawy mózgu, mogą powodować objawy związane z zaburzeniami związanymi z funkcjami motorycznymi, podobnymi do choroby Parkinsona. Gdy pojawiają się w zewnętrznych warstwach mózgu, wywołują objawy podobne do zaburzeń funkcji poznawczych, czyli choroby Alzheimera. Diagnozowanie DLB jest przede wszystkim obserwacją, jak objawy rozwijają się i stopniowe wykluczanie innych, podobnych chorób. Nie istnieją żadne wiarygodne testy diagnostyczne.

Naukowcy z Mayo Clinic w Rochester, postanowili zbadać, czy objętość mózgu może być przydatna w rozpoznawaniu DLB na wcześniejszym etapie. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Neurology".

„Będąc w stanie zidentyfikować ludzi, którzy są narażeni na ryzyko wystąpienia otępienia z ciałami Lewy'ego ważne jest, aby mogli otrzymać oni odpowiednie leczenie wystarczająco wcześnie. Wczesna diagnoza pomaga również lekarzom, aby wiedzieli, jakie są leki, których należy unikać. Do 50 procent osób z otępieniem z ciałami Lewy'ego ma ciężkie reakcje na leki przeciwpsychotyczne ", dodaje autor badania dr Kejal Kantarci.

Badacze wykorzystali dane 160 pacjentów z Mayo Clinic Alzheimer's Disease Research Center. Wszystkie te osoby miały łagodne zaburzenia poznawcze - niewielkie, ale mierzalne zmniejszenie zdolności poznawczych. Osoby z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych mają zwiększone ryzyko rozwoju choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji. Osoby z innymi chorobami neurologicznymi, padaczką, guzami mózgu i uzależnieniami, zostały wyłączone z badania.

Wykresy zmian objętości hipokampa
Każdy uczestnik miał wykonane MRI na początku badania i średnio dwa kolejne coroczne skany. Podczas badania 61 uczestników (38 procent) rozwinęło chorobę Alzheimera i 20 osób (13 procent) miało chorobę postępującą prawdopodobnie do DLB. Jest to określane jako "prawdopodobne", ponieważ DLB można ostatecznie zdiagnozować tylko z autopsji.

W szczególności, zespół zbadał objętości hipokampa, obszaru, który kurczy się w procesie prowadzącym do choroby Alzheimera. Gdy dane zostały przeanalizowane, pacjenci bez mierzalnego kurczenia byli 5,8 razy bardziej narażeni na rozwój DLB w porównaniu z tymi, u których została zmierzona zmniejszająca się objętość hipokampa. Siedemnastu spośród 20 uczestników (85 procent), którzy rozwinęli DLB miało normalne objętości hipokampa. Z drugiej strony, u 37 z 61 osób (61 procent), którzy rozwinęli chorobę Alzheimera, doszło do zmniejszenia objętości hipokampa.

DLB nie zawsze wpływa na pamięć, więc kiedy tylko naukowcy spojrzeli na podstawie danych, na tych pacjentów, których deficyty poznawcze nie obejmowały problemów z pamięcią, wyniki były jeszcze bardziej wyraźne. Jak wyjaśniają autorzy, „pokazaliśmy, że ci, z zachowaną objętością hipokampa są w grupie zwiększonego ryzyka prawdopodobnego DLB."

Chociaż badanie to było wykonane na stosunkowo niewielką skalę, wyniki są zachęcające. Dr Kantarci ma nadzieję, że badania będą powielane i dojdzie do kontynuacji badania, które będzie zawierało sekcję zwłok z autopsją w celu potwierdzenia diagnozy DLB.

Źródło: medicalnewstoday.com