Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym obowiązkowymi szczepieniami przeciw pneumokokom będą objęte wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2017 r. - poinformowało ministerstwo. Koszty szczepień będą finansowane z budżetu resortu.

W ustawie budżetowej na 2016 r. na Program Szczepień Ochronnych zabezpieczono:

- 86 062 000 zł – w części budżetowej, którą dysponuje minister zdrowia;

- 53 958 000 zł – w rezerwie celowej poz. 44 (o tę kwotę zwiększono plan finansowy ministra zdrowia).

Łącznie jest to 140 020 000 zł. Ponadto w październiku br. zwiększono środki, którymi dysponuje minister zdrowia o:

- 38 755 000 zł – są przeznaczone na zakup szczepionek do wykonania do końca 2016 r. (m.in. w związku z wzrostem cen szczepionek);

- 42 285 000 zł – są przeznaczone na odbudowanie zapasu magazynowego, tzw. Bezpiecznego Stanu Magazynowego (BMS). Poprzednie rządy wykorzystały go na zakup szczepionek zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Minister zdrowia – mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci – zdecydował, że BSM zostanie odbudowany.

Również w październiku zwiększono plan finansowy ministra zdrowia na bieżący rok o 160 000 000 zł. Ta kwota jest przeznaczona na zakup szczepionek do przeprowadzenia szczepień ochronnych dla wszystkich dzieci – zgodnie z kalendarzem szczepień.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że współczynnik zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce w 2014 r. zwiększył się prawie trzykrotnie w porównaniu z 2007 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia