Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało poradnik dla pracowników medycznych uprawnionych do wystawiania e-skierowań.

W materiale znajdują się odpowiedzi na najczęściej występujące pytania, m.in:

 • jakie są najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-skierowania
 • w jaki sposób podłączyć się do systemu e-zdrowie (P1), aby zacząć wystawiać e-skierowania
 • jakie dane znajdują się na wydruku informacyjnym e-skierowania
 • na co można wystawić e-skierowanie.

Poradnik można pobrać tutaj [Plik PDF].

CSIOZ zapowiada, że będzie on na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na pytania, jakie padną ze strony pracowników medycznych.

Resort zdrowia tłumaczy, że korzyści, jakie płyną z e-skierowania, to przede wszystkim brak konieczności dostarczania go osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna. Inne zalety związane z wprowadzeniem nowego rozwiązania to: blokowanie możliwości zapisania się na jedno skierowanie w kilku miejscach, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, zwiększone bezpieczeństwo, eliminacja zgubienia skierowania i możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?

 1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
 2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
 3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
 4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
 5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

>>>ZOBACZ TEŻ: Darmowy program do EDM

E-skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Są to takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych

Skierowania, o których mowa powyżej mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2021 r.


Źródło: CSIOZ