W najnowszym opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie zmian w wykazach leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 roku, pacjenci ze stwardnieniem rozsianym znów zostali pominięci. Projekt nie przewiduje refundacji nowoczesnych terapii SM pomimo obietnic ze strony MZ przedstawionych podczas ostatniego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. SM - czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

PTSR wielokrotnie apelowało już do Ministerstwa o udostępnienie pacjentom nowych terapii o wyższej skuteczności, które istotnie spowalniają postęp niepełnosprawności oraz zmniejszają liczbę rzutów choroby. Jak dotąd nie zostały one wysłuchane.

- Apelujemy ponownie do Pana Ministra o decyzje, które umożliwią w Polsce leczenie SM za pomocą najefektywniejszych terapii i pytamy, kiedy wreszcie poprawimy skuteczność leczenia SM w Polsce? Przypominamy, że Polska należy do krajów o najniższej liczbie leczonych pacjentów z SM, gdyż na około 50.000 chorych z leczenia korzysta ok. 7800 pacjentów, czyli tylko ok. 15%. Wobec tego pytamy kiedy polscy pacjenci uzyskają dostęp do nowych terapii? - napisał Tomasz Połeć przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Więcej: ptsr.org.pl