Radni województwa lubuskiego wyrazili zgodę na przesunięcie środków w budżecie województwa na zakup urządzenia PET (pozytonowej tomografii emisyjnej) dla gorzowskiej lecznicy. Koszt takiego urządzenia to ok. 3 mln zł. Umożliwia ono bezpieczniejszą technikę prześwietlania i obrazowania niż promieniowanie rentgenowskie. – To kolejne, niezwykle potrzebne urządzenie, które poprawi jakość diagnostyki oraz leczenia – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

W budżecie województwa zabezpieczone są środki finansowe na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy gorzowskim szpitalu w wysokości 2,5 mln zł (1,72 mln zł w 2017 r. i 798 tys. zł w roku 2018 r.). Z uwagi na trwające procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyłonieniem wykonawcy, LPR w bieżącym roku planuje wykorzystać część dotacji w wysokości ok. 114 tys. zł (na prace projektowe).

W związku z tym zarząd województwa zaproponował, aby pozostałe środki, tj. ok. 1,6 mln zł, przeznaczyć na doposażenie gorzowskiego szpitala w urządzenie PET. Zgodę na to przesunięcie wyrazili radni województwa. Brakującą kwotę na zakup aparatury zabezpieczy szpital z własnych środków.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego