Jak co tydzień, podsumowujemy minione siedem dni w ochronie zdrowia. Zobacz 10 najciekawszych artykułów, opublikowanych w serwisach LekSeek Polska.

 1. Nowa lista leków refundowanych - kwiecień 2024
  Na stronie internetowej resortu zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.
 2. Bez limitów w hospicjum? Jest projekt Zarządzenia Prezesa NFZ
  NFZ opublikował projekt zarządzenia, który zakłada zniesienie limitów w leczeniu pacjentów w hospicjach stacjonarnych, oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach domowych i poradniach medycyny paliatywnej.
 3. NIPiP: Opiekę pielęgniarki POZ i położnej POZ utraci ponad 7 mln pacjentów
  Już z końcem tego roku, tj. z dniem 31 grudnia 2024 r. stracą ważność deklaracje złożone do pielęgniarki POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), położnej POZ, lekarza POZ, którzy nie stworzyli zespołu POZ. Dojdzie do tego na podstawie przepisów przejściowych w art. 33 i 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej - informuje NIPiP.
 4. CeZ z dofinansowaniem unijnym na rozwój e-zdrowia w Polsce
  Centrum e-Zdrowia otrzymało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC). Aż trzy z jedenastu projektów wyłonionych w ramach ostatniego naboru to projekty CeZ. Łączna kwota wsparcia finansowego dla CeZ to ponad 258 mln zł.
 5. Uruchomienie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego
  Centrum e-Zdrowia wspólnie z Departamentem Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia finalizuje budowę systemu Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który zostanie uruchomiony 26 marca 2024 r.
 6. Wzrost minimalnego wynagrodzenia lekarzy stażystów
  Resort zdrowia opublikował Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty.
 7. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KSO
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, przesuwającą do 1 kwietnia 2025 r. termin wdrożenia Sieci.
 8. Ponad miliard złotych na rozwój POZ
  Minister Zdrowia Izabela Leszczyna i Prezes NFZ Filip Nowak podpisali umowę na realizację programu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”.
 9. Dwie listy polskich leków w nowym obwieszczeniu refundacyjnym
  W nowym wykazie leków refundowanych znalazły się po raz pierwszy dwie listy polskich leków, które będą objęte dodatkową zniżką dla pacjentów.
 10. Naczelna Rada Aptekarska opublikowała stanowisko ws. nocnych dyżurów aptek
  Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej opublikowało stanowisko w sprawie stosowania przepisów gwarantujących zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie świadczeń i usług aptek ogólnodostępnych przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej.