Zgodnie z Barometrem Fundacji WHC, w chwili obecnej ponad 0,5 mln pacjentów oczekuje w Polsce na usunięcie zaćmy. Czas oczekiwania na operację wynosi średnio 23,5 miesiąca. Zbyt długie zwlekanie z przeprowadzeniem tego zabiegu znacznie pogarsza jakość życia pacjenta i może prowadzić do nieodwracalnych skutków w postaci trwałej utraty wzroku.

W Polsce do kolejki oczekujących na usunięcie zaćmy zapisanych jest ponad 500 tys. pacjentów, mimo, że Narodowy Fundusz Zdrowia na te operacje przeznacza ponad 0,5 mld zł.

Polska wygrywa także rankingi światowe w długości oczekiwania na to świadczenie – raport „Health at a Glance: Europe 2016” pokazuje najgorszy wynik Polski w czasie oczekiwania na zabieg usunięcia zaćmy w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Dane OECD z 2014 r. ukazują, że pacjenci w Polsce oczekują na zabieg średnio 450 dni. Według danych zebranych przez Fundację WHC jest jeszcze gorzej.

Fundacja Watch Health Care zbadała dostęp pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy w Polsce (dane z listopada 2016 r.). Ogólny czas oczekiwania wyniósł 23,5 miesiąca (prawie 2 lata). Zbadane przez Fundację wskazanie dotyczyło 70-letniego mężczyzny ze zdiagnozowaną zaćmą i postępującymi zmianami w prawym oku. Pacjent został zakwalifikowany do zabiegu jako przypadek stabilny. Średni czas oczekiwania zweryfikowany został u 6 losowo wybranych świadczeniodawców w danym województwie (niektóre województwa posiadają mniej placówek wykonujących tego rodzaju zabiegi i wtedy średni czas oczekiwania liczony był dla dostępnych ośrodków z danego województwa).

Najdłużej w kolejce na zabieg trzeba poczekać w województwie opolskim – średnio 41,9 mies., następnie śląskim – 31,6 mies. oraz warmińsko-mazurskim — 28,8 mies.

Według zebranych danych najkrócej na zabieg oczekuje się w województwie podkarpackim – 11,4 miesiąca oraz województwie kujawsko-pomorskim, średnio 12,4 miesiąca. W ośmiu województwach czas oczekiwania wyniósł powyżej 2 lat, w siedmiu kolejka wynosi od 1 roku do 2 lat.

Pełen raport wraz ze szczegółową analizą zebranych danych, znajduje się pod adresem: www.korektorzdrowia.pl/barometr