Rada Ministrów wydała w dniu 25.08.2015r. rozporządzenie w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie. Zaproponowane zmiany dotyczą rozszerzenia działalności Instytutu Reumatologii  o geriatrię i dziedziny pokrewne.

Instytut będzie się zajmował m.in.:
  • prowadzeniem badań naukowych  w zakresie  gerontologii  i geriatrii, reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność oraz zdrowia publicznego;
  • przygotowaniem standardów i wytycznych w obszarze geriatrii, reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządów ruchu oraz chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność;
  • przygotowaniem standardów kształcenia dla pracowników medycznych w dziedzinach związanych z opieką nad osobami starszymi;
  • kształceniem kadr medycznych w geriatrii.
Utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania związane z opieką nad osobami starszymi w Polsce. Pozwoli to opracować lub dostosować do warunków krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy związane z opieką medyczną nad osobami starszymi.

Reorganizacja Instytutu Reumatologii nie wpłynie na dostęp pacjentów do świadczeń z zakresu reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii, ponieważ dotychczasowa działalność Instytutu nie ulegnie zmianie. Po reorganizacji placówki udzielanie świadczeń zdrowotnych w geriatrii i dziedzinach pokrewnych będzie się odbywało obok świadczeń z zakresu reumatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii.Źródło: mz.gov.pl