Podniesienie jakości badań patomorfologicznych to najważniejszy cel projektu, którego wdrażanie rozpoczyna Ministerstwo Zdrowia. O jego założeniach i potrzebie współpracy różnych środowisk dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się 14 listopada w Warszawie.

Konferencję otworzył Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przedstawił genezę, założenia i cele projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Projekt przewiduje m.in.:

  • opracowanie, pilotaż i upowszechnienie standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii,
  • podniesienie kompetencji kadry zarządzającej w kierunku efektywnego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta podczas wykonywania i wykorzystania badań patomorfologicznych,
  • przeszkolenie osób (wizytatorów) oceniających spełnienie standardów akredytacyjnych w patomorfologii.

Docelowo akredytacja ma być wymogiem odrębnego kontraktowania przez NFZ badań patomorfologicznych.

W dalszej części konferencji dyskusja koncentrowała się wokół diagnozy stanu patomorfologii, jej kierunków i przyszłości tego działu medycyny. Uczestnicy byli zgodni, że poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej jest kluczowa dla podejmowania decyzji o rozpoczęciu leczenia. Wprowadzenie systemu akredytacji i należytego standardu badania patomorfologicznego jest niezwykle potrzebne. Akredytacja ma na celu standaryzację procesu organizacji podmiotu i jakości wykonywanych badań patomorfologicznych.

>>>ZOBACZ TEŻ: Od 1 stycznia zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach

W spotkaniu wzięli udział kierownicy zakładów patomorfologii, przedstawiciele: szpitali, towarzystw naukowych, organizacji pracodawców i pacjenckich i innych podmiotów, które wykonują badania patomorfologiczne i wykorzystują je w leczeniu pacjentów.

Projekt na rzecz poprawy jakości w patomorfologii finansowany jest z Funduszy Europejskich. Ministerstwo Zdrowia na jego realizację przeznaczyło blisko 8 mln zł. Zgodnie z założeniami pilotaż projektu pod kątem spełnienia standardów akredytacyjnych przeprowadzony zostanie w 10 placówkach, a co najmniej 50 zakładów patomorfologii przejdzie przeglądy akredytacyjne. Projekt obejmie wsparciem też działaniami projakościowymi 200 podmiotów oraz 3 000 pracowników.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia