W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Jak poinformował resort zdrowia, pierwszym krokiem w projekcie będzie opracowanie przez ekspertów projektu wytycznych dla zakładów patomorfologii obejmujących standard jakości badań patomorfologicznych i obróbki materiału do badania, które stanowią podstawę do wprowadzenia standardów akredytacyjnych.

>>>ZOBACZ TEŻ: Fizyka na powierzchni komórek biologicznych

W trakcie spotkania ustalono harmonogram i zakres prac związanych z opracowaniem wytycznych i przeprowadzeniem pilotażu standardów w wybranych zakładach patomorfologii.

„Pilotaż pozwoli w przyszłości ocenić skuteczność stosowania standardów w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoczęcie pilotażu planujemy w marcu br., a Wykonawcą tego zadania jest Wielkopolskie Centrum Onkologii z Poznania” - poinformowano w wydanym komunikacie.

>>>ZOBACZ TEŻ: Wystaw e-receptę w 18 sekund

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowej akredytacji dla zakładów patomorfologii, która pozwoli m.in. na weryfikację jakości wykonywanych badań. W tym etapie będą opracowane wytyczne, co do sposobu utrwalania, transportu, przechowywania materiału oraz standaryzowanego rozpoznania patomorfologicznego. Oznacza to, że placówki, w których jest pobierany materiał do badań patomorfologicznych otrzymają wytyczne do postępowania z tym materiałem, aby nie uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Podmioty korzystające z rozpoznań patomorfologicznych otrzymają zakres informacji, jaki powinien się znajdować w rozpoznaniu patomorfologicznym, aby spełniał wymagania pozwalające na podjęcie właściwej i spersonalizowanej terapii.

Realizację projektu zaplanowano do czerwca 2022 r., a z Funduszy Europejskich przeznaczono na niego blisko 8 mln zł.

Źródło: zdrowie.gov.pl | Ministerstwo Zdrowia