Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2021-11-27 02:00:59

Prawo farmaceutyczne

Czynności kontrolne w aptece
11:47 17 KWI 20140

Czynności kontrolne w aptece

Ustawa o refundacji leków z dnia 12 maja 2011 r. zasadniczo zmienia dotychczasowe przepisy regulujące czynności kontrolne przeprowadzane przez urzędników Narodowego Funduszu Zdrowia, i to zarówno w aspekcie wystawiania recept lekarskich, jak również ich realizacji w aptekach ogólnodostępnych. Już...

11:47 17 KWI 20140

Przechowywanie archiwalnych recept w aptece

Recepta lekarska wraz z potwierdzeniem jej  realizacji polegającym na naniesieniu na dokumencie imienia i nazwiska osoby realizującej oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez tą osobę a także otaksowaniem, które zawiera informacje na temat wydanych leków oraz kosztów jakie w związku z tym poniósł...

11:46 17 KWI 20140

Kontrola recept nierefundowanych

Zagadnienie związane ze szczegółowymi zasadami wystawiania recept oraz ich kontroli uregulowane zostało w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11:47 17 KWI 20140

Zaopatrywanie gabinetów w środki lecznicze

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, apteka zobowiązana jest zapewnić nieprzerwany dostęp do środków leczniczych. Produkty te można uzyskać zarówno bez recepty, jak też na jej podstawie, w niektórych placówkach również za pomocą wniosków na środki pomocnicze.

11:45 17 KWI 20140

Obowiązki kierownika apteki – komentarz prawny

Obowiązki wynikające z piastowania funkcji kierownika apteki szczegółowo reguluje art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne. W świetle powyższych przepisów, jednym z podstawowych zadań takiej osoby jest organizacja pracy w aptece.

11:45 17 KWI 20140

Kierownik apteki i jego zastępca – uregulowania prawne

Obecnie przepisy prawa farmaceutycznego jednoznacznie wskazują, aby w każdej aptece, niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna, szpitalna czy zakładowa powinien być ustanowiony kierownik. Ten sam przepis wskazuje także, iż taką funkcję można pełnić wyłącznie w jednej aptece,...