Podczas 35. Europejskiego Kongresu Ortopedów Dziecięcych w Rzymie, dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. nadzw. w CMKP wybrany został Prezydentem Elektem Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej (European Paediatric Orthopaedic Society), którą to funkcję pełnić będzie do 2018 r., kiedy obejmie obowiązki Prezydenta EPOS.

Wybór ten to wspaniałe osiągnięcie polskiego środowiska ortopedycznego, a także ukoronowanie dotychczasowej działalności prof. Czubaka.

Dr hab. Jarosław Czubak to Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP w Otwocku. Ukończył studia medyczne (1986) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1986 roku w Klinice Ortopedii a od 1989 w Klinice Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu. Od 1994 roku specjalista w ortopedii i traumatologii. Zainteresowania zawodowe: chirurg stawu biodrowego (dzieci i dorośli), ortopedia dziecięca: wrodzone i nabyte wady i zniekształcenia narządu ruchu. Diagnostyka ultrasonograficzna narządów ruchu. Przeszkolił 400 ortopedów w dziedzinie diagnostyki ultrasonograficznej stawu biodrowego.


Źródło: CMKP