W ramach nowego badania, które okrzyknięto jednym z największych przełomów w leczeniu czerniaka od czasu pojawienia się immunoterapii, wykazano, że leczenie farmakologiczne przed operacją skutecznie zapobiega tworzeniu się przerzutów, które zwiększają śmiertelność.

W badaniu, opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine, zebrano dane z sześciu badań klinicznych, w których przed operacją zastosowano terapię lekową, zwaną terapią neoadiuwantową.

Naukowcy odkryli, że podanie pacjentom w III stadium przedoperacyjnym celowanej immunoterapii było skuteczne, a im silniejsza była odpowiedź pacjenta na to leczenie w ciągu pierwszych sześciu do dziewięciu tygodni, tym większe prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do nawrotu. Co ciekawe, u 75% pacjentów, którzy dobrze zareagowali na podwójną immunoterapię podaną przed operacją, tylko u 3% zaobserwowano nawrót choroby, co sugeruje, że 97% prawdopodobnie zostanie wyleczonych.

„Podejście neoadiuwantowe to nowy sposób radzenia sobie z czerniakiem i stanowi przełom w przypadku pacjentów w III stadium zaawansowania, w którym dochodzi do rozprzestrzenienia się komórek nowotworowych do węzłów chłonnych.” - powiedziała profesor Georgina Long AO, dyrektor medyczny w Melanoma Institute Australia (MIA), która była autorem badania.

„Dzięki wykorzystaniu naszego arsenału przełomowych nowych metod leczenia przed chirurgicznym usunięciem guzów, podejście to okazuje się skuteczne w zatrzymywaniu progresji czerniaka i zapobieganiu nawrotom oraz rozprzestrzeniają do innych części organizmu."

Dane pochodzące z badania sugerują, że immunoterapia może działać skuteczniej, gdy jest stosowana przed operacją, a nie po niej.

Oprócz “treningu” układu odpornościowego w celu skuteczniejszej pracy w walce z czerniakiem, terapia neoadiuwantowa umożliwia również lekarzowi wczesną ocenę, czy pacjent reaguje na określone leczenie i podjąć decyzję o alternatywnym planie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może również sprawić, że operacja będzie mniej skomplikowana.

Profesor nadzwyczajny Alex Menzies powiedział; „Chociaż terapia neoadiuwantowa dla pacjentów z stadium III zaawansowania choroby nie jest obecnie zatwierdzonym standardem leczenia, spodziewamy się, że ostatecznie ulegnie to zmianie po bardzo obiecujących wynikach badań klinicznych”.

Obecnie zatwierdzony schemat polega najpierw na chirurgicznym usunięciu guzów czerniaka, a następnie pooperacyjnej terapii celowanej lub immunoterapii. Takie podejście zmniejsza o połowę ryzyko nawrotu czerniaka. Jednak nie można stwierdzić na poziomie indywidualnym, czy leczenie farmakologiczne działa.

„To badanie pokazuje, że podawanie leków terapii przed operacją zmniejsza ryzyko nawrotu, zapobiegając rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych do ważnych narządów, takich jak mózg i wątrobę. Możemy teraz stwierdzić, czy leki działają dla konkretnego pacjenta, co sprawia, że dalsza obserwacja pacjenta jest prostsza” - powiedział profesor nadzwyczajny Menzies.

Profesor Long dodał: „Ten wczesny marker odpowiedzi pacjenta na leczenie należy uznać za nowy punkt odniesienia dla szybkiego opracowywania leków na czerniaka. Jest to również doskonała platforma pomagająca w szybkich badaniach laboratoryjnych w celu zrozumienia, dlaczego niektórzy pacjenci nie reagują na leczenie. "

Niniejsze badanie jest pierwszą dużą analizą immunoterapii w leczeniu neoadiuwantowym w przypadku dowolnego nowotworu, której wyniki powinny utorować drogę do zastosowania immunoterapii przedoperacyjnej w wielu innych typach raka.

Najnowsze badania skupiają się na pacjentach z czerniakiem we wcześniejszym stadium oraz na sposobach zapobiegania progresji choroby do stadium zaawansowanego czerniaka.

„Leczenie pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, u których choroba spowodowała przerzuty i rozprzestrzenianie się do odległych narządów znacznie się zmieniło w ciągu ostatniej dekady. Jeśli uda nam się zapobiec progresji tych pacjentów do stadium IV lub powstania przerzutów, będziemy jeszcze bliżej osiągnięcia celu, jakim jest całkowite ograniczenie liczby zgonów”. - powiedział profesor Richard Scolyer.

Źródło: medicalxpress.com