Polskie Towarzystwo Neurologiczne prosi o zgłaszanie publikacji, których tematyka dotyczy pierwotnie postępującej postaci SM i które ukazały się drukiem lub zostały przyjęte do druku w okresie ostatnich 12 miesięcy (od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.).

W konkursie pod uwagę będą brane jedynie publikacje pochodzące z polskich ośrodków, tzn. przynajmniej pierwszy autor publikacji powinien pracować w polskim ośrodku, którego afiliacja jest umieszczona w pracy.

Przy wyborze nagrodzonej publikacji będzie brany pod uwagę IF czasopisma, w którym się ukazała, będzie także premiowane jak najpełniejsze ukazanie potrzeb polskiej populacji chorych na PP SM.

Publikacje należy zgłaszać do Komisji Nagród PTN w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 15 lipca 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

PTN