Informacje o zakażonym personelu medycznym nie są przekazywane w komunikatach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Rzecznik Praw Obywatelskich popiera postulat Naczelnej Rady Lekarskiej, by informacje takie trafiały do pracowników ochrony zdrowia. Ułatwiłoby to m.in. pracę personelu medycznego, dyrekcji szpitali oraz wojewódzkich zespołów kryzysowych.

RPO podziela postulat regularnego przekazywania informacji o zakażonym personelu medycznym pracownikom ochrony zdrowia i środowisku lekarskiemu. Informacje te znacząco ułatwiłyby pracę personelu medycznego, dyrekcji szpitali oraz wojewódzkich zespołów kryzysowych. Pozwoliłyby m.in. na lepsze monitorowanie sytuacji kadrowej w poszczególnych zawodach medycznych i umożliwiły planowanie dalszych działań.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Wystąpienie Naczelnej Rady Lekarskiej w tej sprawie zostało przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Ministrowi Zdrowia. W stanie epidemii przekazywanie wszelkich istotnych informacji odpowiednim organom władzy i instytucjom publicznym jest kluczowe dla zapewnienia ochrony zdrowia obywateli.

RPO poprosił ministra Łukasza Szumowskiego o stanowisko.


Źródło: Biuro RPO