Rzecznik Praw Pacjenta prowadzi postępowanie wyjaśniające, czy doszło do naruszenia zbiorowych praw pacjentów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu. „Informacje, jakie pojawiają się w sferze publicznej, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala” - informuje Biuro RPP.

Rzecznik Praw Pacjenta bada, czy placówka medyczna wdrożyła odpowiednie procedury związane z COVID-19 i czy były one przestrzegane, w szczególności, w jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów oraz pracowników szpitala. Szczególnie istotny w tym kontekście jest wątek wypisywania ze szpitala pacjentów, których stan zdrowia na to nie pozwalał – osób chorych, wymagających dalszego leczenia szpitalnego, w tym osób z COVID-19.

Jak informuje Biuro RPP, celem prowadzonego postępowania jest ochrona praw wszystkich pacjentów placówki – tych obecnych i przyszłych. W każdym obszarze, w którym Rzecznik Praw Pacjenta stwierdzi nieprawidłowości - nakaże podjęcie działań naprawczych.


ZOBACZ TEŻ:


W przypadku niedostosowania się do decyzji Rzecznika Praw Pacjenta nakładana jest kara w wysokości do 500 tys. zł.

Rzecznik Praw Pacjenta wesprze też pacjentów ww. szpitala w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta przed sądem cywilnym.

W razie uzyskania informacji uprawdopodobniających możliwość popełnienia przestępstwa, Rzecznik Praw Pacjenta będzie zawiadamiał odpowiednie organy.


Źródło: Biuro RPP