Okręgowy Sąd Lekarski w Szczecinie uwzględnił zażalenie na postanowienie OROZ w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. Bartosza Arłukowicza.

Krzysztof Bukiel - przewodniczący ZK OZZL poinformował na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, że w dniu 20 kwietnia 2015 r odbyło się posiedzenie OSL w Szczecienie, w czasie którego rozpatrywano zażalenie na postanowienie OROZ w OIL w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia zawodowego przez lek. Bartosza Arłukowicza.

- Brałem udział w tym posiedzeniu jako pokrzywdzony, który złożył zażalenie na postanowienie OROZ. Oprócz przedstawienia uzasadnienia zażalenia wystąpiłem o zmianę OROZ (w przypadku, gdyby Sąd uwzględnił zażalenie) - napisał Krzysztof Bukiel.

Okręgowy Sąd Lekarski OIL w Szczecinie uwzględnił w całości zażalenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez OROZ, jednocześnie zmieniając OROZ, przez skierowanie sprawy do OIL w Poznaniu.

Źródło: ozzl.org.pl