Senat podczas pierwszego posiedzenia po przerwie wakacyjnej zajął się ustawą o transgranicznej opiece zdrowotnej.

Rozpoczęło się właśnie pierwsze po wakacjach dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego pod obrady zostanie wzięta ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej implementująca dyrektywę transgraniczną.

Przypomnijmy: Ministerstwo Zdrowia zgłosiło do ustawy poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej do wejścia w życie ustawy. Dyrektywa unijna w zakresie rozliczania kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej zaczęła obowiązywać od 25 października 2013 r., jednak resort zdrowia z opóźnieniem przygotował projekt ustawy wdrażającej te przepisy; w kwietniu trafił on do Sejmu, a ustawa została uchwalona pod koniec sierpnia.

Resort zdrowia oraz NFZ od momentu wejścia w życie dyrektywy przekonywały, że dopóki nie wejdzie w życie implementująca ją ustawa, nie ma podstaw prawnych do zwrotu kosztów leczenia za granicą w ramach dyrektywy. Pomimo to niektórzy pacjenci już skorzystali z leczenia za granicą i złożyli do NFZ wnioski o zwrot kosztów na podstawie ogólnych zapisów dyrektywy. Do NFZ wpłynęło kilkadziesiąt takich wniosków na kwotę blisko 2 mln zł. Część pacjentów, którym NFZ odmówił zwrotu kosztów leczenia, złożyła pozwy do sądu.

Nowe przepisy zakładają, że pacjent, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów leczenia, musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu ma być rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą.Źródło: www.medexpress.pl