Ogólnoświatowe dane wskazują, iż liczba osób otyłych lub z nadwagą wzrosła od roku 1980 roku z 857 milionów do 2,1 miliarda w 2013 roku.  Założenie ONZ, aby zatrzymać wzrost otyłości do 2025 roku jest bardzo ambitne, ale i mało prawdopodobne do osiągnięcia bez wspólnych działań i współpracy wielu jednostek, podkreśla autorka projektu analizy otyłości na światową skalę.

Profesor Emmanuela Gakidou z the University of Washington  wraz z zespołem przeprowadziła kompleksową analizę danych z wielu badań, raportów, światowej literatury naukowej, dotyczących występowania nadwagi i otyłości w 188 krajach w 21 regionach świata w latach 1988-2013. Nadwagę zdefiniowano jako wartość BMI powyżej 25kg/m2 i otyłość jako wartość BMI 30 kg/m2. Wyniki pokazują, iż wzrost otyłości jest dużo większy w niektórych krajach niż innych – ponad 50% otyłych z całego świata jest mieszkańcami 10 krajów.

Najwyższe wskaźniki otyłości obserwuje się w USA (13%), dalej w Chinach i Indiach (łącznie 15%), a następnie w Rosji, Brazylii, Meksyku, Egipcie, Niemczech, Pakistanie i Indonezji. W przeciwieństwie do innych zagrożeń dla zdrowia, takich jak palenie tytoniu czy niedożywienie, wskaźnik otyłości wciąż rośnie.  Konieczne wydaje się pilne podjęcie globalnego przedsięwzięcia, w celu pomocy zwłaszcza krajom o niskim i średnim dochodzie w ograniczeniu nadmiernego spożywania kalorii, wzrostu aktywności fizycznej i aktywnego promowania zdrowego odżywania się.

[The Medical News]