Prezes PAN powołał zespół doradczy ds. COVID-19. Eksperci będą monitorować przebieg epidemii w Polsce, analizować możliwe scenariusze i formułować zalecenia; nawiążą współpracę z podobnymi grupami na świecie - informuje akademia.

Z informacji zamieszczonych na stronie PAN wynika, że przewodniczącym grupy jest prezes akademii - prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Funkcję sekretarza pełni z kolei dr Aneta Afelt z Uniwersytetu Warszawskiego.

Członkami zespołu są również: prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny). W pracach grupy będą mogli brać udział inni zaproszeni eksperci.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Eksperci będą monitorować przebieg epidemii w Polsce i analizować możliwe scenariusze. Nawiążą też współpracę z podobnymi grupami w innych krajach. Wszystko po to, by skutecznie stawić czoła koronawirusowi SARS-CoV-2 - wynika z komunikatu opublikowanego na stronie akademii. Prezes PAN prof. Duszyński dodał na swoim profilu w mediach społecznościowych, że zespół zajmie się też przygotowaniem dokumentów merytorycznych podsumowujących doświadczenia kolejnych etapów walki z epidemią COVID-19 w Polsce oraz opracuje zalecenia odnośnie gotowości do stawienia czoła nowej fali epidemii COVID-19 lub pojawieniu się nowego wariantu SARS-CoV-2 o zmienionej zjadliwości lub zakaźności.

Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołano w PAN 30 czerwca. Grupa zakończy swoją pracę 31 grudnia 2021 roku. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl