Stołeczni radni na sesji 16 marca zdecydowali o dotacji dla Szpitala Bielańskiego, która pozwoli na zbudowanie nowego pawilonu i zmodernizowanie pomieszczeń w starym budynku.

Dotacja na lata 2018-2021 w wysokości 108 mln zł zostanie przeznaczona na budowę nowego budynku, w którym znajdzie się nowoczesny Blok Operacyjny z 10 salami, sala pooperacyjna, Oddział Intensywnej Terapii, Centralna Sterylizacja oraz Oddział Psychiatrii, zakupione będzie także wyposażenie. Budowa nowego pawilonu o powierzchni 9300 m2 potrwa do 2020 r. W tym roku planowane jest pozyskiwanie zezwoleń. Prace budowlane rozpoczną się w 2018 r.

Na rok 2021 r. planowany jest remont zwolnionych pomieszczeń w starym budynku szpitala o powierzchni ok. 3200 m2, które po przeniesieniu funkcji medycznych do nowego pawilonu będą wykorzystane dla potrzeb istniejących lub nowo utworzonych oddziałów łóżkowych.

Remonty i modernizacje w Szpitalu Bielańskim odbywają się etapami. W latach 2007-16 placówka otrzymała 76,8 mln zł. W szpitalu m.in. powstał nowy Pododdział Patologii Noworodka, dzięki nadbudowie dwóch pawilonów zwiększono liczbę łóżek internistycznych, przeniesiono do zmodernizowanych pomieszczeń Oddział Chirurgii Naczyniowej, wyremontowano Oddział Gastroenterologii, Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Neurologiczny, Pediatryczny, Chirurgii Dziecięcej i Chirurgii Ogólnej.


Źródło: Urząd m.st. Warszawy