Wirtualny Instytut Badawczy ogłosił pierwszy otwarty konkurs na zespoły badawcze z obszaru biotechnologia medyczna – onkologia. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 r. Wkrótce zostanie także ogłoszona rekrutacja do grona ekspertów, którzy oceniać będą projekty.

O ogłoszeniu konkursu poinformowali przedstawiciele ośrodka Łukasiewicz – PORT z Wrocławia, który jest podmiotem zarządzającym WIB.

Wirtualny Instytut Badawczy to pierwszy tego typu program realizowany w Polsce, finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

WIB umożliwi finansowanie pracy naukowców zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych – na uczelniach wyższych, w instytutach naukowych i badawczych, zapewniając do 10 proc. finansowania. Środki będą wydatkowane w perspektywie do 10 lat.

Do programu zostanie zakwalifikowanych do 10 wyłonionych w konkursie zespołów badawczych. Nabór wniosków rusza 1 marca 2021 roku i potrwa do 12 marca. Na oficjalnej stronie programu (www.wib.port.org.pl) można znaleźć dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Oceną złożonych wniosków zajmą się wyłonieni na potrzeby programu eksperci z obszaru naukowego i biznesowo – gospodarczego wyspecjalizowani w dziedzinie biotechnologii medycznej – onkologii.

"Do współpracy poszukujemy najlepszych z najlepszych – uznanych ekspertów, doświadczonych w pracy w środowisku międzynarodowym, którzy mogą poszczycić się dorobkiem, osiągnięciami i doświadczeniem w obszarze biotechnologii medycznej. Ich rolą będzie nie tylko selekcja, lecz także asystowanie zespołom badawczym w drodze do osiągniecia założonych celów. To ogromny przywilej, ale i odpowiedzialność" – mówi Paweł Kurant, dyrektor programu Wirtualny Instytut Badawczy, cytowany w przesłanej informacji prasowej.

Zadaniem zaproszonych do współpracy ekspertów będzie ocena merytoryczna wniosków o finansowanie, jak również okresowa ewaluacja realizowanych przez zespoły badawcze zadań. Rekrutacja ekspertów zostanie rozpoczęta 1 grudnia br. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2021r. W grudniu i styczniu zaplanowano spotkania informacyjne na temat programu.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl