Pierwsza część tegorocznej uroczystości wręczenia odznak „Zasłużony Dawca Przeszczepu” odbyła się 21 września w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. Wyróżnienia dawcom wręczyła wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

Odznaki „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” otrzymało ponad 50 dawców. Druga część uroczystości jest zaplanowana na 5 października.

"Osoby, które zostaną dziś odznaczone, ofiarowały cząstkę siebie innemu człowiekowi zmagającemu się z chorobą, dla którego jedynym ratunkiem pozostawał właśnie taki dar. Osoby te, mówiąc „tak, zgadzam się”, dołączyły do znamienitego grona bohaterów medycyny transplantacyjnej" – powiedziała wiceminister zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko podkreśliła, że decyzja o dawstwie narządów wiąże się z niezmierną odwagą i wielką wrażliwością oraz stanowi dowód prawdziwej miłości. Wiceminister zaznaczyła, że nie można wyobrazić sobie bardziej prawdziwego świadectwa idei medycyny transplantacyjnej i solidaryzmu z osobami potrzebującymi pomocy niż postawa dawców.

"Wręczana dziś odznaka jest również wyrazem szacunku wobec Państwa – mówiła wiceminister – Jesteście Państwo przykładem godnym do naśladowania i za ten przykład oraz Państwa nieoceniony wkład w rozwój medycyny transplantacyjnej pragnę Państwu serdecznie podziękować" – dodała.

Odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”

Uroczystości nadania odznaczeń, które odbywają się od 2010 roku, stanowią ważny element działań na rzecz rozwoju polskiej transplantologii. Z wnioskiem o nadanie odznaczeń występuje dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Goście honorowi

Wśród gości honorowych uroczystości znaleźli się: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Marcin Macher, zastępca dyrektora Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz Anna Łęczycka, koordynator transplantacyjny.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia